Om Hotel Concept

Låt oss hjälpa er skapa den känsla ni vill att era gäster skall få uppleva, låt oss göra det tillsammans!

Downtown Camper by Scandic detalj inredning matplats restaurang Stockholm

Vi är Hotel Concept

På Hotel Concept har vi specialistkunskap och mångårig erfarenhet från den operativa sidan inom hotell men också spetskompetens från specifika leverantörsområden. Detta gör att vi kan hålla ett stort fokus på lyssna på dig som kund och erbjuda ett tryggt samarbete där vi tillsammans med dig hittar de rätta lösningarna i varje enskilt projekt för bästa leverans ur både ett användarvänligt perspektiv med flöde och känsla till det ekonomiska.

På Hotel Concept är vi kreativa och driver alla våra projekt baserat på en helhetssyn som stärks av detaljkännedom genom våra experter inom hotelldrift, snickeri, textil, inköp, montering och projektledning. Vi gör allt från exklusiv specialinredning på 5-stjärniga hotell till kostnadseffektiva projekt med slimmad budget. Vi drivs alltid av samma passion och möjligheten att skapa en så bra gästupplevelse som möjligt.

Hållbara relationer och socialt ansvar

Hos oss får du alltid hög spetskompetens och ett starkt personligt engagemang med mycket glädje.

Affärsidé

Vi är en heltäckande leverantör av inredning till hotell. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer och vara din kunskapspartner inom FF & E och enklare renovering. Med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet, kompetens och fullt engagemang erbjuder vi ett tryggt samarbete där vi tillsammans med dig hittar de rätta lösningarna i varje enskilt projekt. 

Värdegrund

På Hotel Concept lever vi efter vår värdegrund med engagemang, kompetens och passion. Vi drivs av utmaningar och möjligheten att få vara kreativa. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör och vi delar mer än gärna av oss av vår energi och glädje. Vi tror att skratt förlänger livet och får hjärnan att ge det lilla extra.

Socialt ansvarstagande

Vår ambition är att säkerställa att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. För att åstadkom detta ansvarar vi för att se till att det finns en tydlig jämställdhetspolicy och tar hänsyn till varandras olikheter.

Detta gäller även i så väl interna som externa affärer och i den mån det är möjligt kräva detsamma från våra underleverantörer. Detta kan röra sig om att de anställda hos underleverantörerna har goda arbetsförhållanden, rimliga arbetstider, att arbetsplatsen är säker trots farliga moment och att de har rätt att engagera sig fackligt. Självklart handlar det också om produktansvar, dvs. att garantera att produkterna inte påverkar användarens hälsa negativt och produceras för långsiktigt och hållbart bruk.

Ekonomiskt ansvarstagande

Vårt sätt att göra affärer, vår affärsetik och de krav vi ställer på våra underleverantörer skall alltid genomföras på ett affärsmässigt, långsiktigt och lönsamt sätt. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhälle. 

Vi leder processen

1.

Behovsanalys & konceptöversyn

2.

Projektering

3.

Upphandling, produktion & genomförande

4.

Överlämning

Vår historia

and the story begins..

Hotel Concept AS startades 2012 och under flera framgångsrika år drev man bolaget med stor närvaro och kompetens. Efter ett tag valde man dock att hitta en köpare med stort hjärta och kraft att kunna utveckla bolaget vidare för att tillgodose marknadens efterfrågan. 2015 köptes då verksamheten av svenska Multi Montage AB som levererar praktiska och kostnadseffektiva lösningar för renovering och inredning av hotell och publika ytor. Sedan januari 2018 drivs Hotel Concept och Multi Montage som två separata bolag i samma koncern. Detta innebär att vi renodlar våra spetskompetenser så vi står ännu bättre rustade för att tillgodose våra kunders behov.

and the story continues…

Vår koncern växer sig större, allt för att kunna erbjuda det bästa för våra kunder. Nedan finner du alla våra bolag.

Multi Montage
Göteborgs Kakelhus
Hero Kakel
Installationsgruppen
Retail Concept

Miljömässigt anvarstagande

Vår ambition är att ständigt arbeta på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt och utnyttjar resurser på bästa sätt både internt (val av råvaror och produktionsmetoder) som externt (verksamhetens direkta eller indirekta påverkan på omgivningen) med minskad miljöpåverkan som resultat.

För oss handlar det om att säkerställa så att vi främjar företaget, kundernas och underleverantörernas medvetenhet om hur vi påverkar miljön, att vi utnyttjar resurser på ett effektivt och hållbart sätt, att produkterna inte är farliga och att de når konsumenterna på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Med medvetenhet och ansvarstagande har vi alltid möjlighet att leverera produkter efter specifika miljökrav.

Val av råvara Hotel Concept
Hotel Concept Britannia hotell
Engagemang, kompetens och passion i varje projekt

På Hotel Concept lever vi efter vår värdegrund med engagemang, kompetens och passion. Vi drivs av utmaningar och möjligheten att få vara kreativa och delar mer än gärna med oss av vår energi och glädje.

Många av våra projekt omfattas av den initiala känslan, vår kund eller dess miljö signalerar, vår specialitet är att uppfatta den känslan och omvandla den till verklighet ihop med design/arkitektbyråer, eller bara inom ett tight team bestående av oss och Er.

Att leverera en produkt, kanske till och med en tjänst paketerad med en produkt är tämligen viktigt, men på intet sätt unikt, hos oss på Hotel Concept skapas genom handplockad kunskap och stort engagemang, en process som är personlig och helt unik.